Buffet chay hơn 40 món tại nhà hàng Tâm Ngọc

493 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Thời gian áp dụng:
    • Bữa trưa: 10:00 - 15:00.
    • Bữa tối: 17:00 - 22:00.
  • Địa điểm áp dụng: ​​​​​​493 Tô Ngọc Vân , Phường Tam Phú , Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0917951915.
  • Voucher không áp dụng vào ngày mồng 01 và 15 âm lịch hàng tháng.

Đặt dịch vụ

Loading...

Giới thiệu dịch vụ

Xem thêm

Thông tin đặt hàng