HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG ONEPAY

 

Bước 1: Sau khi điền thông tin cá nhân, khách hàng chọn nút “THANH TOÁN”

Bước 2: Có 2 hình thức thanh toán qua OnePAY như sau, Khách hàng chọn 1 trong 2 hình thức để tiến hành thanh toán.

Bước 3:

  1. Thanh toán qua OnePAY bằng thẻ ATM nội địa có Internet Banking:

Lưu ý: Phần “Thông tin đơn hàng” trong ô màu đỏ là khoảng thời gian đếm ngược để Quý khách tiến hành thanh toán. Hết thời gian này, Quý khách không thanh toán thì hệ thống sẽ tự huỷ đơn hàng. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị như sau:

  1. Thanh toán qua OnePAY bằng thẻ ghi nợ, tín dụng Quốc tế:

Bước 4: Bấm “Thanh toán”