Liveshow Lệ Quyên Ft Người Tình 10/04/2021

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Sản phẩm hiện hết hàng

  • Thời gian di: 20h Thứ bảy, ngày 10/04/2021.
  • Nghệ sĩ chính: Lệ Quyên.
  • Nghệ sĩ khách mời: Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Quang Lê, Tuấn Hưng, Lân Nhã.


Thông tin đặt hàng