Trận 39: Nha Trang Dolphins Vs. Cantho Catfish

Trường Đại học Nha Trang, Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sản phẩm hiện hết hàng

  • Thời gian: 17h00, ngày 13/08/2022.
  • Địa điểm: Nhà thi đấu Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Đội thi đấu:  Nha Trang Dolphins Vs. Cantho Catfish.
  • Sơ đồ chỗ ngồi xem tại đây.


Thông tin đặt hàng