Bảo tàng 3D Art in Paradise Danang

Lô C2- 10 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

  • Trình vé có mã QRcode để vào cổng.
  • Thời gian hoạt động của bảo tàng:
    • 09:00 - 18:00, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.
    • Lượt vào cổng cuối cùng: 1 giờ trước giờ đóng cửa.

Đặt dịch vụ

Loading...

Giới thiệu dịch vụ

Xem thêm

Thông tin đặt hàng