Welcome to Digiticket

Điểm đi
Miền Bắc
Thành Phố Hà Nội (HAN)
Hải Phòng (HPH)
Điện Biên Phủ (DIN)
Thanh Hóa (THD)
Quảng Ninh (VDO)
Miền Trung
Vinh (VII)
Huế (HUI)
Quảng Bình (VDH)
Đà Nẵng (DAD)
PleiKu (PXU)
Phú Yên (TBB)
Miền Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh (SGN)
Nha Trang (CXR)
Đà Lạt (DLI)
Phú Quốc (PQC)
Quảng Nam (VCL)
Qui Nhon (UIH)
Cần Thơ (VCA)
Côn Đảo (VCS)
Ban Mê Thuột (BMV)
Rach Gia (VKG)
Ca Mau (CAH)
Tìm kiếm theo tên thành phố hoặc mã sân bay
Điểm đến
Miền Bắc
Thành Phố Hà Nội (HAN)
Hải Phòng (HPH)
Điện Biên Phủ (DIN)
Thanh Hóa (THD)
Quảng Ninh (VDO)
Miền Trung
Vinh (VII)
Huế (HUI)
Quảng Bình (VDH)
Đà Nẵng (DAD)
PleiKu (PXU)
Phú Yên (TBB)
Miền Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh (SGN)
Nha Trang (CXR)
Đà Lạt (DLI)
Phú Quốc (PQC)
Quảng Nam (VCL)
Qui Nhon (UIH)
Cần Thơ (VCA)
Côn Đảo (VCS)
Ban Mê Thuột (BMV)
Rach Gia (VKG)
Ca Mau (CAH)
Tìm kiếm theo tên thành phố hoặc mã sân bay
Ngày đi
Ngày về
Hành khách
Người lớn
(> 12 tuổi)
- +
Trẻ em
(2 - 12 tuổi)
- +
Em bé
(< 24 tháng)
- +
Đăng ký nhận khuyến mãi

© DIGITICKET 2024. All rights reserved.